Besiktningar

Att elbesiktiga en fastighet är det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder. Att kontinuerligt se över och vårda elinstallationerna och de anslutna apparaterna är viktigt. En elanläggning åldras precis som allt annat i ett hus.

En sladd eller ledning som nöts så att isoleringen skadas kan leda till såväl en elstöt som en el-brand. Detsamma gäller med en trasig stickkontakt (stickpropp), ett löst sittande eller sprucket eluttag eller strömbrytare.

Har du barn i hemmet?

Är du säker på att ditt hem är barnsäkert? Att vägguttag är petsäkra så ditt barn inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av tex. en sprucken isolering på en sladd. Har du husdjur som springer fritt i hemmet så bör det kollas över oftare.

Låt oss göra en husesyn

Vill du vara riktigt säker så låter du oss gör en husesyn där vi kan komma med tips eller förslag för att öka elsäkerheten i din bostad. Åtgärder som kan behövas är till exempel att montera petskyddade uttag och installera jordfelsbrytare. En jordfelsbrytare anses förhindra nio elolyckor av tio.

Ska du köpa eller sälja hus?

Vid försäljning eller husköp kan vi gå igenom elinstallationerna och göra ett protokoll som påvisar eventuella brister i elanläggningen. Det luriga med elinstallationer är att du inte kan se med blotta ögat vad som är fel. Det du bör tänka på är att du som äger bostaden är ansvarig för elanläggningen. Protokollet är värdefullt, inte minst om bostaden ska säljas.